55075.jpg

Vårens program

05.03.2017 kl. 11:13
Programmet för våren 2017

Pohjola-Norden i Ekenäs stadgeenliga vårmöte hålls torsdag 23.3.2017 kl. 18.00, vilket här som vänlig möteskallelse meddelas. Mötesplatsen är denna gång Ekenäs högstadieskola, Hedvig Sohlbergs gata 3. Vid vårmötet behandlas bland annat verksamhetsberättelse och bokslut för föregående verksamhetsår. Efter vårmötet håller föreningens sekreterare Birgitta Forsström ett föredrag om ”Nordiskt samarbete – Tillsammans är vi starkare”. 

 

Årets nordiska gästabud hålls på Åsvalla i Lojo, lördag 25.3.2017 kl. 16.00. Busstransport ordnas från Ekenäs om tillräckligt antal deltagare anmäler sig. Anmälningar görs senast 13.3.2017 till Ingrid Rönnow per e-post nyland@pohjola-norden.fi. I mejlet bör man uppge sina kontaktuppgifter och vilken förening man tillhör. Deltagaraviften 40 euro, som inkluderar mat och transport, betalas till distriktets konto FI29 6601 0001 1612 07. På menyn står viltskav med potatismos, sallad, kaffe och bakelse.

 

Fredag 21.4.2017 gör Pohjola-Norden i Ekenäs en vårutfärd till Esbo moderna konstmuseum - EMMA för att bekanta sig närmare med den isländska konstnären Olafur Eliassons utställning ”Pentagonal Landscapes”. Bussen till Hagalund avgår från Rådhustorget i Ekenäs kl. 13.30. Efter utställningen finns det möjlighet till kaffe och fria strövtåg innan återfärden tillbaka till Ekenäs, dit vi beräknas anlända senast kl. 18. Anmälan till vårutfärden tas emot av Peter Lindblom per e-post peter.lindblom59@gmail.com eller telefon 040 524 9039 senast torsdag 13.4.2017. Deltagaravgiften, som slutligen bestäms på basen av antalet deltagare, uppskattas idag till cirka 30 euro/person inkluderande bussresan och utställningen.

 

Lördag 27.5.2017 ordnar Nylands distrikt en utfärd till Sveaborg, med professor Henrik Meinander som föreläser om Finland 100 år ur ett nordiskt perspektiv. Närmare information om utfärden skickas till medlemmarna per e-post under vårens lopp.

 

Sprid gärna informationen om vår verksamhet bland vänner och bekanta och bjud in dem till någon av våra sammankomster för att stifta närmare bekantskap med föreningen!

 

Ekenäs,15.2.2017.

 

 

Bild: Karin Beate Nøsterud/norden.org