Föreningarna Nordens Förbunds utlåtanden

24.11.2016 kl. 16:12
Utlåtandena gäller samarbetet mellan de nordiska statsägda järnvägsbolagen och nordisk e-ID.

Föreningarna Nordens Förbund (FNF) gav två utlåtanden i samband med nordiska rådets session. Utlåtandena gäller samarbetet mellan de nordiska statsägda järnvägsbolagen och nordisk e-ID.

 

Udtalelse ang. Nordens jernbaner

Samarbejdet mellem de nordiske landes statsejede jernbaneselskaber er i dag meget begrænset. Det er viktigt, at vi ikke med disse statsdrevne virksomheder fortsætter, som om ingenting har hændt i de seneste 150 år.

Hvad angår infrastruktur og drift og når det gælder udviklingen af rejsetilbud og billetter på tværs af Norden vil de være langt mer effektivere hvis de nordiske jernbaneselskaber DSB, SJ, NSB og VR har et tætere samarbejde. Derfor foreslår Forengerne Norden Forbund (FNF) at det gjennemføres en sammenlægning af jernbanerne i Danmark, Sverige, Norge och Finland.

Det vil dels klæde de nordiske jernbaner på til den benhårde konkurrence, som globaliseringen medfører på transport og infrastrukturområdet, og dels vil en sammenkægning kunne give enklere og billigere rejser for de nordiske borgere. Herunder må det også være visionen at skabe et fælles nordisk Rejsekort og billige nordiska billettilbud.


Foreningerne Nordens Forbunds Presidium.

København, den 30. oktober 2016

 

Udtalelse om nordisk e-ID


Nordisk e-ID prosjektet  « Nordic e-ID Survey » kartla på oppdrag av NMR e-ID-løsninger i Norden i 2016. Rapporten konkluderer med at « Nordiske sammankoblinger på e-ID-nivå er fraværande. EU-forordningen (elDAS) er svært overordnet og vil ikke tvinge fram nordisk harmonisering. »

Det er behov for å systematisere det nordiske samarbeidet på dette område. Vi kan ikke la utviklingen sette opp nye digitale murer for inbyggere, næringsliv og offentlige myndigheter i Norden.

Foreningerne Norden oppfordrer de nordiske regjeringene til å utvikle et felles system for e-ID i Norden.


Foreningerne Nordens Forbunds Presidium

København, 30. oktober 2016

 

Bild: Johannes Jansson/norden.org