55075.jpg

Vårens program

19.02.2018 kl. 11:30
Programmet för våren 2018

Pohjola-Norden i Ekenäs r.f.


Pohjola-Norden i Ekenäs stadgeenliga vårmöte hålls onsdag 14.3.2018 kl. 18.00, vilket här som vänlig möteskallelse meddelas. Mötesplatsen är denna gång Ekenäs museicentrum EKTA, Gustav Wasas gata 11. Vid vårmötet behandlas bland annat verksamhetsberättelse och bokslut för föregående verksamhetsår. Efter vårmötet får vi lyssna till ett föredrag av FM Sture Lindholm om Ekenäs 1918.  
Årets nordiska gästabud hålls på Mårsbacka föreningshus i Sibbo, lördag 24.3.2018 kl. 15-19. Busstransport ordnas från Ekenäs om tillräckligt antal deltagare anmäler sig. Anmälningar görs senast 8.3.2018 på adressen:

www.lyyti.fi/reg/EtelaSuomen_Pohjolan_pidot_0438/se,

där man också hittar närmare information om evenemanget. Deltagaravgiften 40 euro betalas i samband med anmälningen.


Fredag 20.4.2018 ordnar Pohjola-Norden i Ekenäs en temakväll kring nordisk mat och kultur i samarbete med Kulturhuset Karelia och restaurang Piazza. Vi inleder kvällen på Karelia, där vi tar del av en jazzkonsert med den finländska gruppen Barlast. Gruppen är grundad 2016 och publicerade sin debutskiva Ihantola 2017. Efter konserten förflyttar vi oss till restaurang Piazza där vi äter vi en kvällsbuffé med nordiskt tema. Deltagandet i temakvällen kostar 25 euro/person och betalas på plats. Föreningen sponsrar en del av priset för konsertbiljetten och kvällsbuffén. Bindande anmälan om deltagande görs till föreningens sekreterare Birgitta Forsström per epost birgitta.forsstrom@niva.org eller tfn 044 762 3900 senast fredag 13.4.2018..

Ekenäs, 15.2.2018. Med vänliga Pohjola-Norden hälsningar

Styrelsen

 

Bild: Karin Beate Nøsterud/norden.org